VÄCK DIN INRE KRAFT & KREATIVITET


Shandithi Basic

Shandithi Basic är en rörelsemeditation som aktiverar glädje, kärlek och harmoni, som balanserar ditt energisystem och integrerar din själ med din kropp. Själens integration innebär att du får ökad kontakt med din känsla av vad du behöver och vad som är rätt för dig, samt att du får en större förståelse för din inre kärna. Du har lättare att stå stark i din önskan och vara medveten om din känsla och din tanke, och på så sätt skapa ditt liv såsom du önskar utforma det.

Med regelbundet utövande av meditationstekniken Shandithi skapar du balans i dina flöden. Meditationstekniken är grundad på Shandithi kinesiologin, och tänkt som ett verktyg för att du ska kunna balansera dig själv - ett verktyg som du har med dig resten av ditt liv.

I kursen Shandithi Basic lär du dig utföra rörelsemeditationen på egen hand.
Meditationen består av en serie rörelser i kombination med andning och affirmationer.
I kursen ingår också teori om attraktionslagen och tankens kraft, kroppens subtila energisystem och människans existens.

Kurslitteratur: Betraktaren, författare Ken Lavendell.
Ska läsas innan kursstart.

Shandithi Kinesiologi

Shandithi Kinesiologi är en terapiform där man aktiverar kärlek, glädje och harmoni.
Den kroppsegna intelligensen aktiveras och läker ut en eventuell obalans
. Du söker kinesiologi-behandling om du har symptom som du känner på något sätt begränsar dig i ditt liv. Det kan vara fysiska besvär, känslor som inte släpper eller andra typer av symptom.
Du känner intuitivt om det finns något som du skulle vilja göra dig av med.

Läs mer om Shandithi Basic och Shandithi-kinesiologi på hemsidan: www.shandithi.com

Energisystemet

Energisystemet är det system som bl.a. förser och distribuerar energi till våra muskler. En obalans eller blockering i systemet kan ses som en fördämning av energiflödena, vilket till slut gör så att kroppen inte fungerar optimalt. Genom att släppa på blockeringen möjliggör vi kroppens läkningsförmåga och skapar balans i kroppens samtliga system.

Energisystemet påverkas av våra känslor, våra tankar, allt som vi är med om och har varit med om. Känslor har energimässigt olika frekvenser. Du har säkert upplevt att du ibland kan känna av hur andra människor mår. Egentligen är det frekvensen vi känner av och tolkar som en känsla. Tunga känslor, som t.ex. frustration, ilska, avund och sorg, har långsamma frekvenser och skapar tröga flöden och ibland även blockeringar i energisystemet. Lätta känslor, som t.ex. glädje, kärlek och tacksamhet, har snabba frekvenser, vilket istället ökar hastigheten i våra flöden och får energin att flöda i ett balanserat system.

Blockeringar eller tröga flöden i energisystemet kan visa symptom i fysiska besvär, såsom smärta eller sjukdom.

Tanken påverkar dina känslor, känslor påverkar din tanke. Frekvensen i en aktiv känsla påverkar varenda cell i din kropp. Att bli medveten om vilken känsla och vilken tanke du har aktiv i dig, gör att du kan börja förändra ditt mående.


Film om Shandithi med Jenny Georgsson: Shandithi - obegränsad harmoni

© Copyright KM Yoga & Meditation, verksam inom Pinocchio Teknikinformation AB